بحث سريع
شفرة
نوعية
نوع
مدينة
منطقة
وصف
اسعار(من-الى)
-
متر مربع(من-الى)
-
نظام
تقريبا/ بحث
Ubris
Tecnoarredo3
Il 1° sito di immobili in Italia per investitori da tutto il mondo

Vuoi vendere il tuo immobile ad acquirenti dall'estero? Stranieri che comprano è il 1° Sito di immobili in Italia per investitori da tutto il mondo. Se sei un privato, un costruttore o un'agenzia in Italia, possiamo offrire al tuo immobile una vetrina internazionale, pubblicizzandolo sul nostro portale in 8 lingue e su oltre 100 siti immobiliari internazionali.

Oltre 100 portali esteri convenzionati - 100 Milioni di investitori in 150 paesi nel mondo

Nessuna commissione - Nessun incarico - Nessun canone mensile - Traduttori madrelingua - Monitoraggio annuncio - Assistenza clienti

  • Stranieri che comprano Basic Traduzione di 1 annuncio in inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, arabo e cinese; inserimento su Stranieri che comprano e su oltre 100 portali immobiliari internazionali
    € 39 - paghi una volta e mai più - Durata annuncio 6 mesi
  • Stranieri che comprano Plus Traduzione di 1 annuncio in inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, arabo e cinese; inserimento su Stranieri che comprano e su oltre 100 portali immobiliari internazionali
    € 69 - paghi una volta e mai più - Durata annuncio 9 mesi
  • Stranieri che comprano Superior Traduzione di 1 annuncio in inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, arabo e cinese; inserimento su Stranieri che comprano e su oltre 100 portali immobiliari internazionali
    € 89 - paghi una volta e mai più - Durata annuncio 12 mesi

Effettuato l'acquisto ti invieremo entro circa 5 giorni lavorativi l'elenco degli annunci pubblicati, potrai così verificare in prima persona la visibilità internazionale del tuo immobile.

Vuoi pubblicare più annunci? Contattaci per un preventivo gratuito

Se sei un investitore interessato ad acquistare un immobile in Italia troverai sul nostro sito numerose proposte di appartamenti, ville, uffici, locali commerciali. Puoi contattarci per richiedere informazioni su un immobile visto sul sito o per specificarci cosa cerchi. Saremo lieti di assisterti per concludere un buon affare.

اقتراحات واضحة

Venezia
[...]
شفرة: I000003
اسعار غير متاحة: 399,000.00 EUR
معلومات أخرى
Olbia
[...]
شفرة: V000160
اسعار غير متاحة: 95,000.00 EUR
معلومات أخرى
Montelibretti
[...]
شفرة: V000159
اسعار غير متاحة: 1,300,000.00 EUR
معلومات أخرى
Badia
[...]
شفرة: V000158
اسعار غير متاحة: 2,900,000.00 EUR
معلومات أخرى
* الكوكيز تساعدنا تقديم خدماتنا. باستخدام هذه الخدمات، فإنك توافق على استخدام الكوكيز من جانبنا. مزيد من المعلومات فهمت